Ethische Gedragscode

Onze vereniging heeft een gedragscode opgestelt welke wij hier zullen publiceren nadat deze aan onze leden is voorgelegd op de ALV.

Externe vertrouwenspersoon

Onze organisatie is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), deze heeft een externe vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld.

U kunt daarover meer informatie vinden op de website van de BUN