De vereniging

De vereniging Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie (DWBNL) kent een gedecentraliseerde structuur. Binnen deze structuur is elk centrum in de basis verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van dat centrum.

Nationaal representeert het bestuur de vereniging en is het formele aanspreekpunt daarvan. Het bestuur wordt volgens de bepalingen uit de statuten gecontroleerd door de raad van toezicht. 

Elk centrum heeft een eigen dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur wordt verkozen door de centrumvergadering.

Uitsluitend leden hebben het recht om deel te nemen aan verkiezingen (voor zowel het lokale centrumbestuur als voor het bestuur van DWBNL) één jaar na de datum waarop ze lid zijn geworden.

Zowel leden als niet-leden hebben het recht om deel te nemen aan alle vormen van studie en beoefening van de boeddhistische leer uitgevoerd door DWBNL, inclusief meditaties, cursussen en lezingen.

Aanmelden voor het lidmaatschap kan bij een lokaal centrumbestuur. Als er geen lokaal centrum is dan kan men een verzoek indienen bij het bestuur van de vereniging.

Aanmeldformulieren zijn beschikbaar in de Diamantweg-centra.

Giften aan Diamantweg Boeddhisme Nederland zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (ANBI). Ze kunnen worden overgemaakt op bankrekening (IBAN): NL35 BUNQ 2042 5328 00 t.n.v. ‘Diamantweg Boeddhisme Nederland’ onder vermelding van ‘Donatie’.