Shamar Rinpoche

De 14e Shamarpa: Mipham Chökyi Lodrö


In de spirituele hiërarchie van de Karma Kagyu-school staat de Shamarpa op de tweede plaats na de Karmapa.

De Shamar Rinpoche (Shamarpa) is een emanatie van de Boeddha van het Grenzeloze Licht. De 1e Shamar Rinpoche, Khedrup Trakpe Senge (1283-1349), was de belangrijkste leerling van de 3e Karmapa, Rangjung Dorje. De tweede Shamar-incarnatie, Kacho Wangpo, ontving de Rode Kroon van de 4e Karmapa, Rolpe Dorje. Het was een exacte kopie van zijn eigen Zwarte Kroon. Dit was symbolisch voor hun gelijkwaardigheid.

De Karmapa (links) en de Shamarpa (rechts)


Eerder had de 2e Karmapa, Karma Pakshi, aangekondigd in twee nirmanakaya-vormen (incarnaties) te zullen terugkomen. Samen met de Rode Kroon gaf de 4e Karmapa hem de naam Shamarpa – ‘degene met de Rode Kroon’. Zoals in de Goede Kalpa Sutra staat: “In de toekomst zal een mahabodhisattva met een robijnrode kroon naar de lijdende massa komen om hen uit hun cyclische chaos en ellende te halen.” Met de verschijning van de Shamarpa werd Sakyamuni’s voorspelling waarheid.

De Shamarpa’s zijn sinds de veertiende eeuw gereïncarneerd als leerling of leraar van de Karmapa’s. De 14e Shamar Rinpoche heette Mipham Chökyi Lodrö. Hij werd in 1952 geboren als neefje van de 16e Karmapa.

De 16e Karmapa en de 14e Shamarpa


Op zesjarige leeftijd werd hij herkend als Shamar-incarnatie. Daarna bracht men hem naar het Yang Chen klooster, de hoofdzetel van de Shamarpa’s in Tibet. Op negenjarige leeftijd verliet hij Tibet, samen met de 16e Karmapa. Ze vestigden zich in Sikkim, waar Shamarpa onder Karmapa’s toezicht leefde en studeerde.

Shamarpa tijdens een lezing


Na de dood van de 16e Karmapa nam Shamar Rinpoche het op zich om in New Delhi een groot instituut voor boeddhistische studies te bouwen. In overeenstemming met de wensen van de 16e Karmapa fungeert het Karmapa International Buddhist Institute (KIBI) als een instituut voor hogere lessen in universele wijsheid en mededogen, gebaseerd op de correcte studie en vertaling van de grote boeddhistische leringen.

Karmapa International Buddhist Institute (KIBI)


De 14e Sharmar Rinpoche overleed op 11 juni 2014 in Renchen-Ulm (Duitsland) op 62-jarige leeftijd.

Shamar Rinpoche (1952 – 2014)
Gerelateerde website

https://shamarpa.org/