Wat verstaan boeddhisten onder de kringloop? / Wat is samsara?

Met samsara wordt de kringloop van het bestaan bedoeld. Zodra innerlijke en uiterlijke hindernissen opduiken als gevolg van daden die zijn gebaseerd op storende gevoelens, denkt bijna iedereen dat anderen daarvoor verantwoordelijk zijn. We vergeten dat we zelf de oorzaken ervoor in werking hebben gezet en doen, zeggen of denken weer iets schadelijks wat weer tot nieuwe problemen leidt. Deze cirkel van verkeerd begrepen oorzaken en gevolgen, waarin alle wezens vastzitten die het tijdloze bewustzijn achter de gebeurtenissen niet kennen, heet in het Tibetaans ‘khorwa’ en in het Sanskriet ‘samsara’. Het betekent ‘wiel’ van het voorwaardelijke bestaan.