Wat is wijsheid?

Er zijn twee soorten wijsheid. De eerste, de wereldlijke, heeft betrekking op alles dat zich in de geest afspeelt. De andere, de verlichtende wijsheid verwijst naar de geest zelf en zijn stralende gewaarzijn.

De wereldlijke wijsheid wordt onderwezen op scholen en universiteiten. Wereldlijke wijsheid beperkt zich tot het vergankelijke, en de voor­delen ervan gaan met ons overlijden verloren. Zelfs gedurende het leven brengt kennis die we op het conceptuele wereldlijke niveau hebben opgedaan ons geen blijvend geluk.

De bevrijdende en verlichtende wijsheid van het kennen van de geest brengt blijvende betekenis en geluk. Alhoewel sinds beginloze tijd versluierd, kan het nooit verloren gaan. De essentie van de geest is ruimte: open, helder en grenzeloos. Omdat de geest niet geboren is, kan die ook niet dood gaan. De kwaliteiten zijn ongeconditioneerd en tijdloos. Van het ene leven of het volgende zal elk gedeelte van de spiegel van de geest dat al eerder helder is gemaakt eenvoudig wederom helder worden. Dus groeiend voorbij persoonlijke kwaliteiten en alles om zich heen inspirerend.