Wat is een boeddhabeeld?

Er zijn verschillende type boeddhabeelden. Het meest bekende is het beeld van Boeddha Sakyamuni, wat een uitbeelding is van de historische boeddha die ongeveer 2550 jaar geleden in het noorden van India heeft geleefd. Daarnaast zijn er veel boeddhabeelden die een boeddha-aspect, of een boeddha uit de boeddhistische mythologie uitbeelden.

Boeddha was geen god, dus een beeld wordt niet als afgod vereerd. Maar het wordt gezien als een inspiratie en een herinnering aan de boeddha-natuur die iedereen kan verwerkelijken.