Is boeddhisme een sekte?

Onder een sekte wordt meestal een geloofsstroming verstaan waarin je je afzondert bij een kleine groep mensen. Het boeddhisme nodigt je juist uit om een onderdeel te zijn van de maatschappij. Sinds het moment dat Boeddha zijn lessen ongeveer 2550 geleden heeft gegeven, zijn er wel verschillende stromingen ontstaan. Deze stromingen zijn ontstaan doordat de lessen van Boeddha aan veel verschillende mensen zijn gegeven, met een andere achtergrond, motivatie en vraag.

Een sekte is veelal gesticht door een charismatische leider die een nieuwe leer of openbaring deelt aan zijn volgelingen. Ze kenmerken zich vooral door de lage drempel om toegelaten te worden tot de groep en een zeer hoge drempel om deze weer te verlaten.

In het boeddhisme wordt er niet van je verwacht dat je iemand zomaar gelooft. Sterker nog, geloven wordt sterk afgeraden. Er wordt juist verwacht dat je kritisch bent en vragen stelt. Bij het boeddhisme kan men eerder spreken van een hoge drempel om in te stappen. Het is immers een keuze die je zelf maakt vanuit je eigen overtuiging en motivatie. Het verlaten van het boeddhisme is daarentegen heel eenvoudig, ook deze keuze maak je geheel zelf. Niemand weerhoudt je daarvan.