Hoe kun je angst snel laten verdwijnen?

Kijk om je heen en denk: “Wie zou deze angst willen kopen?” Denk dan: “Zij zal het niet kopen, hij ook niet, en zij daar is ook niet geïnteresseerd!” Dus je merkt op: “Wel, misschien is deze angst nutteloos!” en gooi het dan gewoon weg.

Angst is ook vaak verbonden met de adem. Men ademt op een verkeerde en onregelmatige manier in een angstige situatie. Dus een techniek is om jezelf te dwingen langzamer en dieper te ademen. Adem in tot een punt net onder de navel. Houd de adem even in de buik in als in een vaas – maar niet tot het punt van duizeligheid – en adem dan weer uit. Als je zo een paar keer diep ademhaalt, zal de angst geleidelijk verdwijnen.

De beste manier om met alle angsten en moeilijkheden om te gaan, is te denken: “Alle wezens zijn mijn vrienden en zullen er baat bij hebben als het goed met me gaat. Dus ik zal gewoon mijn best doen om te doen wat voor mijn neus is.” Dan doet men gewoon dat. Dit is ook goed als men bang wordt voor examens. Denk dan: “Dit is eigenlijk een complete samenzwering. De examinator wil dat ik slaag; de leraar wil dat ik slaag. Het is allemaal in mijn voordeel.” En ga dan naar het examen, ga zitten met je vrienden, leg hun alles uit wat ze niet begrepen, en doe je best tijdens het examen. Maak je omgeving zo vriendelijk dat je alleen maar kunt winnen.