Bieden de Diamantwegcentra een veilige omgeving?

Diamantweg Boeddhisme Nederland is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Wij hechten aan een vreugdevolle, inspirerende en veilige omgeving voor boeddhistische beoefening.

Bezoekers van onze centra die het gevoel hebben niet een dergelijke omgeving te ervaren, worden uitgenodigd dit te bespreken binnen de centra. Als men daarbij obstakels ervaart kan men zich ook wenden tot de externe vertrouwenspersoon van de BUN.

Kijk voor meer informatie over onze ethische gedragscode op deze pagina.