Venlo: Lezingen / Lectures

Graag nodigen we je uit in ons meditatiecentrum in Venlo op 11 en 12 oktober!

Voor het bijwonen van een lezing is geen ervaring nodig, dus iedereen is van harte welkom. De lezingen wordt gegeven door Olga en Wolfgang Mangler, studenten van Lama Ole Nydahl die door hem gevraagd zijn om les te geven over boeddhisme. Tijdens de lezing is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. De lezingen zullen gegeven worden in het Engels.

Woensdag 11 oktober
20:00 – Lezing: “Introductie in Diamantweg Boeddhisme”

Donderdag 12 oktober
20:00 – Lezing: “Betekenis van de relatie tussen leerling en leraar”

Bijdrage

€10 per lezing

Locatie
Garnizoenweg 3 Building 3A, Room 2.19
5928 NA Venlo

Wees welkom!
———————————————————————————————–

We would like to invite you to our meditation center in Venlo on October 11 and 12!

No experience is necessary to attend a lecture, so everyone is welcome. The lectures are given by Olga and Wolfgang Mangler, students of Lama Ole Nydahl who were asked by him to teach about Buddhism. There is also plenty of time to ask questions during the lecture. The lectures will be given in English.

Wednesday October 11
20:00 – Lecture: “Introduction of diamondway Buddhism”

Thursday October 12
20:00 – Lecture: “Meaning of student teacher relationship”

€10 per lecture

Location
Garnizoenweg 3 Building 3A, Room 2.19
5928 NA Venlo

Feel welcome to join!