Venlo: Lezingen / Lectures

Graag nodigen we je uit in ons meditatiecentrum in Venlo op 21  november!

Voor het bijwonen van een lezing is geen ervaring nodig, dus iedereen is van harte welkom. De lezingen worden gegeven door ervaren studenten van Lama Ole Nydahl die door hem gevraagd zijn om les te geven over boeddhisme. Tijdens de lezing is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. De lezingen zullen gegeven worden in het Engels.

Maandag 21 november
20:00 – Lezing “Boeddhistische methode in het dagelijks leven ”

Dinsdag 22 november
20:00 – Lezing “Boeddhistische methode gebruiken voor het transformeren van storende emoties”

Bijdrage
€7,- per lezing

Locatie
Garnizoenweg 3 Building 3A, Room 2.19
5928 NA Venlo

Heeft u een vraag met betrekking tot de lezingen, neem dan contact met ons op.

Wees welkom!

———————————————————-

We would like to invite you to our meditation center in Venlo on November 21 !

No experience is necessary to attend a lecture, so everyone is welcome. The lectures are given by experienced students of Lama Ole Nydahl who have been asked by him to teach about Buddhism. There is also plenty of time to ask questions during the lecture. The lectures will be given in English.

Monday November 21
20:00 – Lecture: “Buddhism in Daily Life”

Wednesday November 22
20:00 – Lecture “Using Buddhist methods to transforming disturbing emotions”

Contribution
€7,- per lecture.

Location
Garnizoenweg 3 Building 3A, Room 2.19
5928 NA Venlo

If you have any questions about the lectures, please contact us.

Feel welcome to join