Rotterdam: Lezingen / Lectures

Graag nodigen we je uit in ons meditatiecentrum in Rotterdam op 11 en 12 november!

Voor het bijwonen van een lezing is geen ervaring nodig, dus iedereen is van harte welkom. De lezingen wordt gegeven door Stratos Kehagioglou, student van Lama Ole Nydahl die door hem gevraagd is om les te geven over boeddhisme. Tijdens de lezing is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. De lezingen zullen gegeven worden in het Engels.

Informatie over het programma volgt zo snel mogelijk

Bijdrage
€8 per lezing

Locatie
Rusthoflaan 104
3034 XP Rotterdam

Wees welkom!

We would like to invite you to our meditation center in Rotterdam on November 11 and 12!

No experience is necessary to attend a lecture, so everyone is welcome. The lectures are given by Stratos Kehagioglou, student of Lama Ole Nydahl who have been asked by him to teach about Buddhism. There is also plenty of time to ask questions during the lecture. The lectures will be given in English.

Information about the program will follow as soon as possible.

Contribution
€8 per lecture

Location
Rusthoflaan 104
3034 XP Rotterdam

Feel welcome to join!