Rotterdam: Lezingen / Lectures

Graag nodigen we je uit in ons meditatiecentrum in Rotterdam op 18 februari!

Voor het bijwonen van een lezing is geen ervaring nodig, dus iedereen is van harte welkom. De lezingen wordt gegeven door Ramsés Viloria, student van Lama Ole Nydahl die door hem gevraagd is om les te geven over boeddhisme.  Tijdens de lezing is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. De lezingen zullen gegeven worden in het Engels.

Zaterdag 18 februari
11:30 uur  – Publieke Lezing ” Boeddhisme in dagelijks leven”
20:00 uur – Lezing: “Betekenis en kracht van sangha”

Bijdrage
€8 per lezing

Locatie
Rusthoflaan 104
3034 XP Rotterdam

Wees welkom!
—————————————————————-
We would like to invite you to our meditation center in Rotterdam on February 18!

No experience is necessary to attend a lecture, so everyone is welcome. The lectures are given by Ramsés Viloria, student of Lama Ole Nydahl who have been asked by him to teach about Buddhism. There is also plenty of time to ask questions during the lecture. The lectures will be given in English.

Saturday February 18
11:30 hr – Public Lecture “Buddhism in Daily Live”
20:00 hr –  Lecture “Meaning and Power of Sangha”

Contribution
€8 per lecture

Location
Rusthoflaan 104
3034 XP Rotterdam

Feel welcome to join!