Groningen: lezingen / lectures

Graag nodigen we je uit in ons meditatiecentrum in Groningen op 2 en 3 september!

Voor het bijwonen van een lezing is geen ervaring nodig, dus iedereen is van harte welkom. De lezingen worden gegeven door ervaren studenten van Lama Ole Nydahl die door hem gevraagd zijn om les te geven over boeddhisme. Tijdens de lezing is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. De lezingen zullen gegeven worden in het Engels.

Donderdag 2 september
20:00 – Lezing “Verlichtingsgeest  – Bodhicitta”

Vrijdag 3 september
12:00 – lezing “Transformeren van storende emoties”

Bijdrage
€10,00 per lezing
* Als je alles volgt kost het €18,00 + 2x€7,50. (Naar draagkracht)

Locatie 
Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4,
9744 AP Groningen

Heeft u een vraag met betrekking tot de lezingen, neem dan contact met ons op.

Wees welkom!


We would like to invite you to our meditation center in Groningen on September 2 and 3!

No experience is necessary to attend a lecture, so everyone is welcome. The lectures are given by experienced students of Lama Ole Nydahl who have been asked by him to teach about Buddhism. There is also plenty of time to ask questions during the lecture. The lectures will be given in English.

Thursday September 2

20:00 – Lecture “Enlightened Mind – Bodhicitta”

Friday September 3
12:00 – Lecture “Transforming Disturbing Emotions”

Contribution
€10,00 per lecture.
* If you follow everything it costs €18.00 + 2x€7.50. (by carrying capacity)

Location
Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4
9744 AP Groningen

If you have any questions about the lectures, please contact us.

Feel welcome to join!