Groningen: Lezingen / Lectures

Graag nodigen we je uit in ons meditatiecentrum in Groningen op 15 en 16 januari!

Voor het bijwonen van een lezing is geen ervaring nodig, dus iedereen is van harte welkom. De lezingen worden gegeven door ervaren studenten van Lama Ole Nydahl die door hem gevraagd zijn om les te geven over boeddhisme. Tijdens de lezing is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. De lezingen zullen gegeven worden in het Engels.

Zondag 15 januari
14:00 uur – Lezing: “Visie, Meditatie en Actie”

Maandag 16 januari
15:00 uur – Lezing:  “Verlichtingsgeest”
20:00 uur – Lezing: “Boeddhisme in dagelijks leven”

Bijdrage
€7,– per lezing

Adres
Petrus Hendrikszstraat 1
9714 EA Groningen

——

We would like to invite you to our meditation center in Groningen on January 15 and 16!

No experience is necessary to attend a lecture, so everyone is welcome. The lectures are given by experienced students of Lama Ole Nydahl who have been asked by him to teach about Buddhism. There is also plenty of time to ask questions during the lecture. The lectures will be given in English.

Sunday January 15
14:00 h. – Lecture: “View, Meditation and Action”

Monday January 16
15:00 h. – Lecture: “Enlightenment Mind”
20:00 h. – Lecture: “Buddhism in Daily Life”

Contribution
€7,– per lecture

Adres
Petrus Hendrikszstraat 1
9714 EA Groningen