Arnhem: Lezing / Lecture

Wees van harte welkom bij lezingen van Pit & Maike Weigelt op  in Arnhem op 30 maart! Voorkennis of ervaring is niet nodig.  Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en aansluitend is er de mogelijkheid deel te nemen aan een geleide meditatie.

Donderdag 30 maart
20:00 uur –  View, meditation, action.
Locatie:  Buurthuis ’t Huuske,  Mauritsstraat 22  Arnhem

Maike en Pit Weigelt namen in 1992 toevlucht bij Lama Ole Nydahl. In 1997 vroeg Lama Ole  hen om lezingen te geven. Sindsdien reizen ze de wereld rond om dat te doen. Van 2009 tot eind 2018 woonden ze in Immenstadt in Duitsland om het internationaal georiënteerde Boeddhistisch Europa Centrum te ondersteunen. Op dit moment wonen ze dicht bij Hamburg en onderhouden ze nog steeds nauw contact met het Europa Centrum. Pit en Maike trouwden in 1975, ze hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. Beiden zijn jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs. 

Voertaal: Engels

Bijdrage: €8,- per lezing


Be welcome for lectures by Pit & Maike Weigelt  in Arnhem on March 30! No prior knowledge or experience is necessary. There is time for questions and one can join a guided meditation after the lecture.

Thursday March 30
20:00 hrs. – View, meditation, action.
Location: Buurthuis ’t Huuske,  Mauritsstraat 22  Arnhem

Maike and Pit Weigelt took Buddhist refuge with Lama Ole Nydahl in 1992. In 1997, Lama Ole asked them to give lectures. Since then they travel around the world to do that. They lived in Immenstadt in Germany from 2009 until the end of 2018 to support the internationally orientated Buddhist Europe Center. Currently they live nearby Hamburg and they are still in close contact with the Europe Center. Pit and Maike married in 1975, they have three children and three grandchildren. Both had long careers in the field of education. 

Language: English                                                                                                    Contribution: €8,- per lecture