Verklarende woordenlijst : W

Veel gebruikte Boeddhistische woorden en begrippen
Klik op één van de bovenstaande letters

W

Waarheidstoestand zoek op dit woord

(Tib.: Chöku / Skt.: Dharmakaya / letterlijk: ‘lichaam der fenomenen’): een van de Drie Verlichtingstoestanden. De waarheidstoestand is de tijdloze verlichting op zich, de lege aard van de geest. Ze is de basis van de vreugde- en de uitstralingstoestand. De uiteindelijke essentie van een Boeddha, voorbij alle vormen, eigenschappen en begrenzingen. Inzicht in de waarheidstoestand dient jezelf en resulteert in absolute onbevreesdheid, terwijl de beide vormtoestanden anderen dienen.

Wang zoek op dit woord

(Tib.): ritueel waarbij men ingewijd wordt in een bepaalde meditatie. De inwijding moet gegeven worden door een lama die in de transmissielijn staat en dus zelf de bewuste transmissie heeft ontvangen en beoefend. Een inwijding kan ook enkel als zegen worden gegeven. De volmacht om de meditatie te doen is niet compleet zonder de transmissie van de tekst middels het voorlezen door de leraar van die tekst (Tib.: Lung), en de mondelinge instructies (Tib.: Tri).

Wezenstoestand zoek op dit woord

(Tib.: Ngowo nyi ku / Skt.: Svabhavikakaya): onscheidbare eenheid van de drie boeddhatoestanden: de waarheids-, vreugde- en uitstralingstoestand.

Wijsheden, de vijf zoek op dit woord

de vijf boeddhawijsheden zijn de ware aard van de storende gevoelens. Door het omvormen van de gewone ervaring wordt kwaadheid herkend als een spiegelachtige wijsheid, gehechtheid als onderscheidingsvermogen, jaloezie wordt het vermogen ervaringen aan elkaar te koppelen, en verwarring alles-doordringend inzicht.

Witte Parasol zoek op dit woord

(Tib.: Dukar): beschermster, beschermende vrouwelijke boeddha; in de vreugdetoestand, wit, zittend, met duizend hoofden in de vijf wijsheidskleuren die alles zien. Haar tanden zijn de mannelijke en vrouwelijke beschermers, haar ogen zien alles, haar vijfhonderd rechterhanden en –voeten zegenen alle wezens, terwijl de linker hen beschermen en al het schadelijke wegduwen. Ook belangrijk als beschermster op reizen.

Naar boven

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness