Verklarende woordenlijst : S

Veel gebruikte Boeddhistische woorden en begrippen
Klik op één van de bovenstaande letters

S

Sakya zoek op dit woord

Sakya linie, Sakya school, de Sakyapa’s: één van de vier hoofdscholen van het Tibetaans boeddhisme, in de elfde eeuw gesticht door Khön Könchok Gyalpo. Men benadrukt hier zowel studie als meditatiebeoefening.

Samadhi zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Ting-nge dzin): meditatieve verdieping.

Samaya zoek op dit woord

(Skt. / Tib. damtsig): de heilige belofte die de tantrische beoefenaar aan zijn beoefening bindt. Basis voor een snelle geestelijke groei in het Diamantweg Boeddhisme.

Sambhogakaya zoek op dit woord

Letterlijk: lichaam van vreugde. Tweede van de drie Kaya's, ofwel 'lichamen' of toestanden van een boeddha. De Vreugdetoestand, het heldere potentieel van de geest. Het visionaire en communicatieve aspect van de boeddha-natuur. Het vrije spel en de spontane hoogste vreugde van de geest. Deze toestand verschijnt vanuit de waarheidstoestand om de wezens op hun weg te helpen.

Samsara zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Khorwa): kringloop van bestaan. Onvrijwillige wedergeboorte in voorwaardelijke toestanden.

Sangha zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Gendün): de boeddhistische gemeenschap, in het bijzonder de bevrijde bodhisattva’s, als deel van de boeddhistische toevlucht. In ruimere zin ook de vrienden op de weg naar verlichting met een stabiele verlichtingsgeest. Wordt vaak ook gebruikt om een boeddhistische groep aan te duiden.

Sangye zoek op dit woord

Het Tibetaanse woord voor boeddha. Het combineert de begrippen totale reiniging (sang) en totale ontplooiing (gye) en wel van kennis. Het verwijst naar de verlichte geestestoestand. Wanneer gesproken wordt over de Boeddha, wordt Boeddha Sakyamuni bedoeld (Siddharta Gautama): de historische Boeddha van het huidige tijdperk.

Shamatha zoek op dit woord

Meditatie die de geest tot rust brengt. Een van de twee basismeditaties van alle boeddhistische tradities Tib.: Shine; de andere is Vipashyana.

Shiné zoek op dit woord

(Tib. / Skt.: Shamata): geestesrust, stil verwijlen. Meditatie op een daadwerkelijk, voorgesteld of abstract object. Men oefent erin de geest geconcentreerd en zonder afleiding te laten rusten. Shiné is in de Sutra en de Tantra de basis voor het leren kennen van de ware aard van de geest.

Siddha zoek op dit woord

Een beoefenaar die spirituele verwerkelijking heeft bereikt en bovennatuurlijke krachten heeft verkregen.

Skandhas, de vijf zoek op dit woord

Vijf bestanddelen die het fysische en mentale bestaan van alle wezens in het bestaansrijk van begeerte beschrijven:

1. Vorm
2. Gevoel
3. Herkenning
4. Vorming
5. Bewustzijn

Stoepa zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: chörten): een vorm, vaak een bouwwerk, die de volmaakte verlichting symboliseert, meestal gevuld met relikwieën en geschreven mantra’s. Staat voor de omvorming van alle gevoelens en elementen in de vijf verlichtingswijsheden en de vijf boeddhafamilies. Symboliseert de geest van een boeddha. Boeddhisten gebruiken een stoepa als plaats om bovenpersoonlijke wensen te doen voor het welzijn van alle wezens, terwijl ze er kloksgewijs omheen lopen.

Sunyata zoek op dit woord

De afwezigheid in wezens en objecten van een onafhankelijk bestaan en een blijvend 'zelf'. De essentiële kwaliteit van de geest die overeenkomt met het Dharmakaya-aspect van verlichting. Leegte is het centrale thema van Prajnaparamita-teksten en Madhyamaka-filosofie.

Sutra zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Do): vaak aangeduid als oorzaken-kenmerk-weg. Men creëert lange tijd ‘oorzaken’ van verlichting om vervolgens het ‘kenmerk’ van alle dingen – hun leegte – te herkennen (zie ook Grote Weg).

Naar boven

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness