Verklarende woordenlijst : N

Veel gebruikte Boeddhistische woorden en begrippen
Klik op één van de bovenstaande letters

N

Naropa zoek op dit woord

(1016-1100): Indiase mahasiddha, eerste geleerde van Nalanda, een van de grote boed-dhistische universiteiten in India. Later werd hij leerling van Tilopa en leraar van Marpa. Na acht jaren hield hij het academische leven voor gezien en werd een zwervende, bedelende verwerkelijker op zoek naar zijn ware leraar. Hij schreef de eerste schriftelijke samenvatting van belangrijke tantrische lessen: de Zes Methoden van Naropa (Tib.: Naro Chö Druk).

Ngöndro zoek op dit woord

(Tib.: Chagchen Ngöndro / letterlijk: ‘Voorbereiding op het Grote Zegel’): ze omvatten de vier algemene (of ook Vier Basisgedachten) en de vier bijzondere voorbereidende oefeningen. Bij de bijzondere, de Basisoefeningen, creëer je ontelbare goede indrukken in het onderbewustzijn. Ze vormen het fundament voor het Grote Zegel. In elk van de oefeningen komen 111.111 herhalingen voor:

1. toevlucht nemen en de verlichtingsgeest wekken bij de prosternaties
2. reinigen van leedbrengende indrukken door de Meditatie op Diamantgeest
3. weggeven van mandala’s bij de Mandala schenkingen
4. Guru Yoga, de meditatie op de lama.

Nirmanakaya zoek op dit woord

Letterlijk: Lichaam van uitstraling. De uitstralingstoestand, het niveau van verschijningsvorm en actief medegevoel. De wereldlijke vorm van een boeddha of een ander verlicht wezen. Uitdrukking van de waarheidstoestand met als doel alle levende wezens te helpen op hun weg. De uitstralingstoestand drukt het vermogen van de geest uit om zich ongehinderd vanuit de ruimte te manifesteren.

Nirvana zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Nya-ngen le de-pa): in het algemeen bevrijding van leed in samsara; in het Mahayana met name de toestand van volmaaktheid (boeddhaschap).

Nyingma zoek op dit woord

Nyingma linie, Nyingma-school, de Nyingmapa’s: de oudste van vier hoofdlinies van het Tibetaans boeddhisme, de ‘Oude school.’ In de achtste eeuw door de Indiase meester Guru Rinpoche (Tib. / Skt.: Padmasambhava) gesticht. Men maakt onderscheid tussen de Kama-traditie, de school van de directe transmissie van leraar op leerling, en de Terma-traditie, de transmissie van de verstopte ‘schatten.’ Koning Langdarma, die het boeddhisme vijandig gezind was, verwoestte korte tijd later de kloosters en de transmissielijn, maar door tertöns (schatvinders) teruggevonden terma’s hebben de leer van Guru Rinpoche voor latere generaties gered. Veel tertöns waren Kagyupa’s, en doordat ze over en weer elkaars transmissies bewaarden, ontstond er een nauwe band tussen de Kagyu en de Nyingma school.

Naar boven

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness