Verklarende woordenlijst : M

Veel gebruikte Boeddhistische woorden en begrippen
Klik op één van de bovenstaande letters

M

Madhyamaka zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: U Ma): de visie van de middenweg. Een filosofische school gebaseerd op de Prajnaparamita soetra's en hun leer van leegte (sunyata). De Madhyamaka behandelt het overstijgen van zowel bevestiging en ontkenning, en benadrukt het onderling afhankelijke ontstaan van alle dingen.

Mahamudra zoek op dit woord

'Het grote symbool' of 'Het grote zegel' van de werkelijkheid (de dingen zoals ze zijn). Een term in het Vajrayana-boeddhisme voor de verwerkelijking van de ware natuur van de geest. Het Grote Zegel betekent zowel de opeenvolgende series oefeningen en meditaties, als de ontwaakte toestand van verlichting waartoe ze leiden. Het wordt voornamelijk in de Kagyu-school onderwezen en leidt tot een directe ervaring van de geest. Het Grote Zegel omvat basis, weg en doel. Het is de essentie van al het boeddhistische onderricht.

Mahasiddha zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Drubchen / letterlijk ‘grote verwerkelijker’): grote tantrische meesters van India, die er beroemd om waren dat ze met de krachtige methoden van de Tantra en het Grote Zegel in één leven verlichting bereikten. Ze waren afkomstig uit alle sociale lagen en verwerkelijkten de aard van de geest vaak onder heel normale levensomstandigheden. Dankzij hun geestelijke kracht konden ze veranderingen in de wereld der verschijnselen bewerkstelligen en daarmee leerlingen van de effectiviteit van de leer overtuigen. Onder hen hebben Tilopa en Naropa een enorme betekenis in de Kagyu linie.

Mahayana zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Thegchen): deelt zich in een Sutra- en Tantraweg. Op beide streeft men naar verlichting voor het welzijn van alle wezens. Op de Sutraweg wordt veel tijd besteed aan studie, onderzoek en meditatie om medegevoel en kennis te verdiepen, hetgeen vervolgens in inzicht uitmondt. De Grote Weg wordt soms ook gebruikt als synoniem van Sutra.

Mandala zoek op dit woord

Een complex symbool voor alle energieën, aspecten en manifestaties van een bepaalde belichaming van verlichting. De term verwijst ook naar twee- of driedimensionale representaties van zulke stelsels.

Mantra zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Ngag): natuurlijke klankvibratie van een boeddhavorm. Activeert het krachtveld van een boeddha. Veel Diamantweg meditaties hebben een gedeelte waarin mantra’s gezegd worden.

Marpa zoek op dit woord

De 'Grote Vertaler,' (1012-1097) reisde drie keer vanuit Tibet naar India en was in staat het boeddhisme in Tibet nieuw leven in te blazen. Zijn belangrijkste leraren waren Naropa en Maitripa. Hij was de eerste Tibetaanse liniehouder van de Kagyu-traditie en werd de leraar van Milarepa.

Meditatie zoek op dit woord

(boeddhistische): het Tibetaanse woord ‘gom’ betekent ‘vertrouwd raken met’ en is een uitdrukking voor een proces dat de geest erin oefent zijn sluiers te laten vallen. Hierbij gebruikt men methoden die dat wat eerder verstandelijk begrepen werd tot eigen ervaring maken. Mediteren is het moeiteloos verblijven in dat wat is. Op de verschillende niveaus van boeddhistisch onderricht worden verschillende methoden gegeven, die zijn samen te vatten onder Shiné en Lhaktong. Op de Diamantweg zijn de belangrijkste methoden het versmelten met de verlichting, het wekken van de verlichte krachtvelden door mantra’s en het vasthouden van de zuivere visie. Wat vroeger in Tibet gebeurde in de grotten van de verwerkelijkers, gebeurt nu bij geleide meditaties (Tib.: Gomlung): een groot aantal mediterenden krijgt toegang tot de talloze methoden van de Diamantweg.

Meditatie op de Zestiende Karmapa zoek op dit woord

deze meditatie is door de Zestiende Karmapa zelf geschreven. Het is een vorm van Guru Yoga en wordt conform de wens van de Zestiende Karmapa in de Diamantweg-centra in het Westen als belangrijkste oefening gebruikt voor de gezamenlijke meditaties.

Milarepa zoek op dit woord

Belangrijkste leerling (1052-1135) van Marpa en later de leraar van Gampopa. Hij is nog altijd de bekendste van de Tibetaanse yogi's.

Naar boven

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness