Verklarende woordenlijst : K

Veel gebruikte Boeddhistische woorden en begrippen
Klik op één van de bovenstaande letters

K

Kagyu linie zoek op dit woord

Een yogi-transmissie binnen de vier belangrijke scholen van het Tibetaans boeddhisme. De linie omvat zowel de 'oude' door Guru Rinpoche naar Tibet gebrachte boeddhistische lessen en transmissies als de 'nieuwe' van Marpa. De held Marpa bracht ze omstreeks 1050 vanuit India opnieuw naar Tibet. Omdat de school sterk op de praktijk is georiënteerd, wordt de linie de 'mondelinge' of 'vervolmakende' school genoemd. Haar kracht put ze uit de sterke verbinding tussen leraar en leerling. Er zijn vier grotere en acht kleinere scholen die zijn terug te voeren op de vier belangrijkste leerlingen van Gampopa. Tegenwoordig zijn de meeste scholen versmolten tot de Karma Kagyu linie, waarvan Zijne Heiligheid de Karmapa spiritueel leider is. Van de kleinere scholen hebben de Drugpa- en Drikung Kagyu een sterke aanhang in Bhutan en Ladakh. De Karma Kagyu wordt ook wel de Karma Kamtsang genoemd.

Kalachakra zoek op dit woord

Letterlijk: 'Het wiel van tijd'. Een cyclus van complexe lessen over kosmologie, geschiedenis, psychologie en spirituele beoefening, die in één coherent systeem vervat zijn. Naam van een tantra en van de boeddhavorm die daarin centraal staat.

Kalpa zoek op dit woord

Een onmetelijk lange tijd.

Kangyur zoek op dit woord

(Tib. / letterlijk: ‘de vertaalde woorden’): verzameling van directe lessen van de Boeddha, al naar gelang de editie 100, 103, 106 of 108 boekdelen. Eerste deel van de Tibetaans boeddhistische canon (zie ook: Tengyur).

Karma zoek op dit woord

(Skt. / Tib.: Lä / letterlijk: ‘handeling’): de wet van oorzaak en gevolg, die zegt dat de manier waarop we de wereld ervaren past bij de indrukken die we in onze geest hebben opgeslagen. Die indrukken creëren we door handelingen met lichaam, spraak en geest. Dat betekent dat we met ons handelen hier en nu onze eigen toekomst bepalen.

Karmapa zoek op dit woord

(Tib. / letterlijk: ‘degene die de boeddha-activiteit uitvoert’ of ‘heer der boeddha-activiteit’): de eerste bewust wedergeboren lama van Tibet en sinds de 12de eeuw geestelijk leider van de Kagyu linie. De Karmapa belichaamt de daadkracht van alle boeddha’s en werd reeds door Boeddha Shakyamuni en Guru Rinpoche voorspeld. Vele Karmapa’s lieten voor hun dood een brief achter, waarin de exacte omstandigheden van hun volgende geboorte stond. Tot op heden zijn er zeventien incarnaties geweest:

1. Düsum Khyenpa, 1110-1193
2. Karma Pakshi, 1204-1283
3. Rangjung Dorje, 1284-1339
4. Rölpe Dorje, 1340-1383
5. Deshin Shegpa, 1384-1415
6. Tongwa Dönden, 1416-1453
7. Chödrag Gyamtso, 1454-1506
8. Mikyö Dorje, 1507-1554
9. Wangchug Dorje, 1556-1603
10. Chöying Dorje, 1604-1674
11. Yeshe Dorje, 1676-1702
12. Jangchub Dorje, 1703-1732
13. Düdül Dorje, 1733-1797
14. Thegchog Dorje, 1798-1868
15. Khakhyab Dorje, 1871-1922
16. Rangjung Rigpe Dorje, 1924-1981
17. Thaye Dorje, 1983-heden.

Kayas, drie zoek op dit woord

Drie aspecten van de totaliteit van de volledig verlichte ervaring. De drie 'lichamen', toestanden of ervaringsniveaus van een boeddha. Zie Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya.

Khenpo zoek op dit woord

De hoofdleermeester of spirituele autoriteit in een klooster. Ook al wordt het woord vaak vertaald als 'abt', de khenpo is doorgaans niet degene die het klooster bestuurt. De titel wordt ook gegeven aan lama's met grote kennis.

Kleine weg zoek op dit woord

Een van de drie 'voertuigen' van boeddhisme - het 'kleine' voertuig, Tib. Hinayana, of weg van de arhat. In Tibetaanse terminologie verwijst het naar een onvolmaakt of incompleet streven naar een puur persoonlijke bevrijding van samsara..

Naar boven

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness