Verklarende woordenlijst : H

Veel gebruikte Boeddhistische woorden en begrippen
Klik op één van de bovenstaande letters

H

Hart soetra zoek op dit woord

De extreem beknopte uiteenzetting van de leer van de leegte, die beschouwd wordt als het hart of de essentie van de onmetelijke Prajnaparamita (Perfectie van Wijsheid) literatuur. In vele Mahayana-tradities wordt deze soetra regelmatig gereciteerd.

Hartlama zoek op dit woord

Een leraar van wie men de inwijdingen, instructies en voorschriften heeft ontvangen, die de kern van zijn eigen beoefening vormen.

Helderheid zoek op dit woord

(Tib. selwa ): een van de drie inherente kwaliteiten van de geest. De twee andere zijn ruimte (leegte) en onbegrensdheid (onbelemmerdheid). Helderheid correspondeert met de vreugdetoestand (sambhogakaya) van de verlichting en is het vermogen de innerlijke en uiterlijke uitdrukkingen van de geest te ervaren.

Helderheid zoek op dit woord

(Tib.: Sälwa): leegte, helderheid en grenzeloosheid zijn de niet van elkaar te scheiden eigenschappen van de geest. Helderheid komt overeen met de vreugdetoestand van verlichting en is het inherente vermogen van de geest om te ervaren.

Hinayana zoek op dit woord

Een van de drie 'voertuigen' van boeddhisme - het 'kleine' voertuig, of weg van de arhat. In Tibetaanse terminologie verwijst het naar een onvolmaakt of incompleet streven naar een puur persoonlijke bevrijding van samsara.

Naar boven

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness