Structuur en Organisatie

De groepen en centra werken op basis van vriendschap, idealisme en zelforganisatie. In de centra wordt gemediteerd en vindt uitwisseling van ervaring en informatie plaats. Zo krijgen de beoefenaars de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen. Inmiddels zijn er meditatiegroepen en -centra in veel steden in Nederland te vinden.

De meditatiegroepen en -centra zijn self-supporting. Dit betekent dat elke groep zijn eigen budget verzorgt en zelf verantwoording draagt voor de opbrengsten en uitgaven. De meeste groepen hebben of zijn een onderdeel van een stichting. De meeste stichtingen hebben de ANBI-status: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de giften aan het centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Er bestaat geen overkoepelende landelijke stichting of rechtsvorm.

Groep

Rechtsvorm

ANBI  Leuker kunnen we het niet maken, wel vrijgeviger...

Amsterdam

Stichting Karma Kagyu Centrum Amsterdam

ja - meer info

Arnhem

Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie

ja - meer info

Enschede

Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie

ja - meer info

Friesland

Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie Friesland

ja - meer info

Groningen

Stichting Tibetaans Boeddhistisch Meditatiecentrum Karma Kagyu Traditie Groningen

ja - meer info

Reeuwijk

Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht

ja - meer info

Rotterdam

Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Rotterdam

ja - meer info

Utrecht

Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht

ja - meer info

Venlo

Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie

ja - meer info

 

 

 

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness