retraitetretraitep


Iedereen die de onophoudelijke wens heeft voelende wezens van dienst te zijn moet een sterk karakter ontwikkelen. In het soevereine en ontwikkelde Westen ontwikkelt deze wenselijke toestand zich goed op basis van Boeddha’s onderricht op het niveau van de Diamantweg met zijn sterke betrekking tot meditatie en actief handelen. Gedurende de afgelopen dertig jaar zijn voor talloze vrienden korte momenten van versmelting met Lama’s en Boeddha’s, evenals het werken met mantra’s, heilzame methoden gebleken voor zowel hun huidige als hun toekomstige levens. Aangezien steeds meer mensen grote toewijding en inzet willen geven aan een verdere ontwikkeling, introduceren wij de bestaande Diamantweg-retraitecentra over de gehele wereld.

Om van de kostbare tijd die wij hebben zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken, zal een verblijf op een plaats met een bestaand verlichtingsveld heel erg nuttig zijn. Hoewel de toestand van het werkelijke bestaan overal hetzelfde is, zal een vreugdevol energieveld extra benadrukt worden op een plaats waar de zaden expliciet gelegd zijn. Dit helpt om een mentaal surplus te ontwikkelen met alle mogelijkheden die daaraan verbonden zijn, tevens zal een grondige analyse en reiniging van het langetermijngeheugen van het bewustzijn effectiever zijn op zulke plaatsen.

De omgeving zelf heeft een positieve invloed zodat de beoefenaar minder afgeleid zal zijn van zijn of haar activiteiten. En als de lokale tempelwerkers vriendelijk zijn en vaardige leraren blijken te zijn, komen de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van lichaam, spraak en geest bij elkaar.

Milarepa zei ooit: Het verlaten van je huis is deel van de beoefening. Voor ons hoeven deze stappen niet pijnlijk te zijn! We kennen de vrienden die voor lange tijd op de bovengenoemde locaties leven. Zij vinden dat het belangrijk is om een geschikte omgeving te creëren voor meditatiebeoefening en dat is waarom zij veel tijd en energie hebben gestoken in het bouwen van moderne en functionele retraitecentra. Een belangrijke voorwaarde voor het benutten van het volledige mentale potentieel van zulke retraites is de bescherming door een Boeddhistische toevlucht en het besluit om de Diamantwegmethoden van de Karma Kagyü linie te gebruiken.

verschil tussen retraite en dagelijkse meditatie

Boeddhistische meditatie toont de geest aan de beoefenaar. Ze vermindert de invloed van gewoontes, van verwachtingen van buitenaf, evenals geïnternaliseerde en verstijfde patronen. Door het ‘juweel’ – dat wil zeggen de geest -  te polijsten wordt de beoefenaar verdienstelijker voor anderen. 

Een retraite van een aantal dagen of weken versterkt zulke resultaten enorm door dat er meer afstand tot het dagelijkse leven is. De afwezigheid van afleiding van de dagelijkse behoeftes leidt tot een dieper en vloeiender ervaring van geestesrust en inzicht. Door de visie van het Diamantweg-boeddhisme te vermengen met kortere retraites en het dagelijks leven zich hebben zij een gunstige uitwerkingen op elkaar. Wanneer partners een retraite doen, zijn dag en nacht vervuld van vreugde en krijgt de relatie extra kracht voor het leven.

verschillende soorten retraites

Iedere beoefenaar beslist zelf de lengte en inhoud van de retraite. Voor beginners zijn open retraites met vier dagelijkse sessies aan te raden: een korte meditatie vóór het ontbijt, twee langere sessies vóór en na de middag en nog een kortere ’s avonds, wanneer mogelijk samen met de beoefenaars van het locale centrum. Natuurlijk is het mogelijk om het aantal sessies te beperken maar het is aan te raden om een dagelijks schema te maken en je eraan te houden. De resterende tijd van een open retraite wordt gebruikt om te helpen in het centrum en om van gedachten te wisselen met de mensen die er leven. Dit soort retraite kan in ieder meditatiecentrum plaatsvinden en is daarnaast uitermate geschikt voor stellen.

In gesloten retraites spreekt de beoefenaar niet met anderen of enkel met bepaalde leraren die voorafgaand aan een retraite zijn gekozen. De beoefenaar eet ook afgezonderd. Dit soort retraites wordt aangeraden aan mensen die gewend zijn aan meditatie en die een aantal jaar ervaring hebben met Diamantwegmeditatie. Alleen mediteren of in bijzondere gevallen samen met mensen die heel nabij zijn zal ruimte scheppen om storende indrukken te verwijderen uit het onderbewustzijn. Omdat je geen aandacht aan anderen hoeft te schenken wanneer je alleen mediteert, kunnen alle mogelijke indrukken uit zichzelf opkomen en zich omvormen tot wijsheden. De doelstellingen voor een retraite moeten weloverwogen gekozen worden, doelen die te hoog zijn gesteld kunnen het plezier van de retraite verpesten.

Sommige centra bieden groepsretraites aan. In dat geval worden bepaalde meditaties samen in een groep gehouden en andere worden alléén beoefend. Sommige plaatsen bieden aanvullend tijd voor vraag en antwoord aan en/of geven avondlezingen door locale leraren. Het als groep gezamenlijk beoefenen en de individuele boeddhistische inzichten die tijdens zulke groepsretraites opkomen scheppen sterke banden tussen de deelnemers en de daaruit voortkomende vriendschappen stellen ons in staat om anderen naar ons allerbeste vermogen van dienst te zijn.