Boeddhistische leraren

De leraar-leerling relatie is in het Diamantweg Boeddhisme essentieel voor het bewerkstelligen van een levende, werkelijke overdracht van de leer. Boeddha wilde collega's en geen volgelingen, waarvoor het kritisch bewustzijn nodig en bruikbaar is. Het gaat niet om geloven, maar om ervaren; de lessen zijn te testen op basis van eigen ervaring. De leraren van de huidige Diamantwegcentra die onderricht, meditaties en inwijdingen geven zijn onder andere de 17e Karmapa Trinley Thaye Dorje, Jigme Rinpoche en de Deen Lama Ole Nydahl.

De 16e Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje
De 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje
De 14e Shamar Rinpoche
Lopön Tsechu Rinpoche
Jigme Rinpoche
Lama Ole Nydahl

De 16e Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje

De 16e Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924 – 1981) was geboren in de Derge provincie van Oost-Tibet. De voormalige Karmapa Khakhyab Dorje (1871 – 1922) liet een brief achter met aanwijzingen over zijn opvolgende incarnatie. Op basis van dat document zijn de gezaghebbers van het Tsurphu klooster er in geslaagd om het juiste kind te vinden. In 1931 werd de jonge incarnatie ingewijd als beginnend monnik en werd hem Karmapa’s ceremoniële gewaad en de Zwarte Kroon geboden.

Karmapa studeerde aan het Tsurphu klooster voor vier jaar, om hier zijn meditatieve realisatie te verdiepen van de Sutra, Tantra, Mahamudra en de Zes Doctrines van Naropa. Als kind al vertoonde hij een buitengewone helderziendheid en vertelde zijn leraren vaak over zijn vorige incarnaties.

Op zijn drieëntwintigste ontving Karmapa zijn afsluitende inwijdingen samen met de initiaties en de uitleg van het hoogste Karma Kagyu onderricht. Toen Tibet in 1959 door de Chinezen werd ingenomen besloot de 16e Karmapa om zijn land te verlaten. Zo stelde hij de instandhouding van de Dharma en de Karma Kagyu transmissie veilig en ging daarmee de steeds groter wordende grip van communistisch China uit de weg. Met een gevolg van 160 lama’s, monniken en leken verliet Karmapa het Tsurphu klooster, de traditionele zetel van de Karmapa’s, en reisde af naar Bhutan. Onder Karmapa’s toezicht was het gezelschap in staat om de meest kostbare beelden, rituele objecten, relikwieën, thanka’s en boeken mee te nemen, die in het Tsurphu klooster al voor eeuwen werden bewaard.

De gezagshebber van de staat Sikkim in Noordoost India schonk de Gyalwa Karmapa het Rumtek klooster, dat was gebouwd in de tijd van de negende Karmapa Wangchuk Dorje (1556 – 1603). Karmapa ondernam de constructie van een nieuw klooster in Rumtek, dat met royale ondersteuning van de Indiase overheid en de gezagshebber van Sikkim, in vier jaar werd voltooid. Het nieuwe klooster in Rumtek werd Karmapa’s officiële zetel buiten Tibet en een centrum voor boeddhistische studies, ceremonies en beoefening.

In 1974 voerde de 16e Karmapa een delegatie van Karma Kagyu lama’s naar het Westen aan, waarbij ze Europa en Noord-Amerika bezochten. Voor het eerst waren mensen in het Westen in de gelegenheid om een Zwarte Kroon ceremonie bij te wonen, die Karmapa meerdere malen uitvoerde. Op uitnodiging van zijn eerste Westerse leerlingen, de Denen Ole en Hannah Nydahl, arriveerde Karmapa in Kopenhagen in december 1974.

In november 1976 kwam de Karmapa aan in New York voor een rondreis door de Verenigde Staten van Amerika. Het daarop volgende jaar bracht hij zes maanden door in Europa, waar hij Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bezocht.

In mei 1980 bezocht Karmapa wederom het Westen en gaf lezingen en ceremonies in London, New York, San Francisco en Boulder. De 16e Gyalwa Karmapa overleed op 5 november 1981 in een ziekenhuis in de buurt van Chicago.

De 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje

De 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje werd geboren in Tibet op 6 mei 1983. Hij was de eerste zoon van de derde Mipam Rinpoche, een gerespecteerd Nyingma Lama, en van de dochter van een nobele familie die afstamt van koning Gesar van Ling. Toen hij anderhalf jaar oud was begon hij mensen om hem heen te vertellen dat hij de Karmapa was.

In de winter van 1994, nadat hij herkend was door Kunzig Shamar Rinpoche, konden hij en zijn familie uit zijn geboorteland Tibet ontsnappen om via Nepal in India terecht te komen. De jonge Karmapa, hij was toen 10 jaar oud, kwam in maart van hetzelfde jaar aan in New Delhi en waar, gedurende een welkomstceremonie door de 14e Shamarpa, hij formeel werd erkend en bekrachtigd als de 17e Gyalwa Karmapa. De 17e Karmapa kreeg de naam Trinley (Boeddha activiteit) Thaye (grenzeloos) Dorje (onveranderlijk).

In 1997 werd de Karmapa Trinley Thaye Dorje officieel uitgenodigd naar Bhutan voor de crematie van de kort daarvoor overleden Topga Rinpoche. Hij werd er met groot eerbetoon ontvangen. De drie uur durende tocht van de Bhutanese grens naar de hoofdstad Thimpu duurde ditmaal zeven uur doordat duizenden dolenthousiaste mensen hem langs de weg begroetten. Op 17 oktober kwamen drieduizend mensen voor zijn zegen langs en de voltallige koninklijke familie, inclusief de koning en zijn vier koninginnen, ontvingen hem als de 17e Gyalwa Karmapa.

In oktober 1999 deed Karmapa zijn eerste internationale tour en gaf inwijdingen aan duizenden leerlingen in Singapore en Taiwan. Het begin van het nieuwe millennium werd historisch ingeluid door zijn eerste bezoek aan het Westen. 

In de Duitse plaats Düsseldorf werd de Karmapa enthousiast ontvangen door zesduizend van zijn leerlingen uit de honderden Diamantwegcentra verspreid over meer dan 30 landen. In de zomer van 2003 ondernam de 17e Karmapa zijn eerste officiële programma in de Verenigde Staten van Amerika, waar hij een reeks initiaties en lessen gaf.

Na het afronden van zijn traditionele opleiding in december 2003 werd de 17e Karmapa verklaard als ‘Groot Tantra Meester’ (Skt. Vajracharya). Zijn activiteiten breiden zich nu uit over de hele wereld.

De 14e Shamar Rinpoche

De Shamarpa is een emanatie van de Boeddha van het Grenzeloze Licht. De eerste Shamar Rinpoche, Khedrup Trakpe Senge (1283-1349), was de belangrijkste leerling van de 3e Karmapa, Rangjung Dorje. De tweede Shamar-incarnatie, Kacho Wangpo, ontving de Rode Kroon van de 4e Karmapa, Rolpe Dorje. Het was een exacte kopie van zijn eigen Zwarte Kroon. Dit was symbolisch voor hun gelijkwaardigheid. Eerder had de 2e Karmapa, Karma Pakshi, aangekondigd in twee nirmanakaya vormen (incarnaties) te zullen terugkomen. Samen met de Rode Kroon gaf de 4e Karmapa hem de naam Shamarpa - 'degene met de Rode Kroon'. Zoals in de Goede Kalpa Sutra staat:

"In de toekomst zal een mahabodhisattva met een robijnrode kroon naar de lijdende massa komen om hen uit hun cyclische chaos en ellende te halen." Met de verschijning van de Shamarpa werd Sakyamuni's voorspelling waarheid.

De Shamarpa's zijn sinds de veertiende eeuw gereïncarneerd als leerling of leraar van de Karmapa's. De 14e Shamar Rinpoche heette Mipham Chokyi Lodro. Hij werd in 1952 geboren als neefje van de 16e Karmapa. Op zesjarige leeftijd werd hij herkend als Shamar-incarnatie. Daarna bracht men hem naar het Yang Chen klooster, de hoofdzetel van de Shamarpa's in Tibet. Op negenjarige leeftijd verliet hij Tibet, samen met de 16e Karmapa. Ze vestigden zich in Sikkim, waar Shamarpa onder Karmapa's toezicht leefde en studeerde. Na de dood van de 16e Karmapa nam Shamar Rinpoche het op zich om in New Delhi een groot instituut voor boeddhistische studies te bouwen. In overeenstemming met de wensen van de 16e Karmapa fungeert het Karmapa International Buddhist Institute (KIBI) als een instituut voor hogere lessen in universele wijsheid en mededogen, gebaseerd op de correcte studie en vertaling van de grote boeddhistische leringen. De 14e Sharmar Rinpoche overleed op 11 juni 2014 in Renchen-Ulm (Duitsland) op 62-jarige leeftijd.

Lopön Tsechu Rinpoche

Lopön Tsechu Rinpoche werd in 1918 in Bhutan geboren. Op zevenjarige leeftijd werd hij monnik in Phunaka Dzong, het grootste Bhutanese klooster. Toen hij dertien jaar oud was, verliet hij Bhutan. Hij ging in Nepal studeren en mediteren onder de spirituele leiding van zijn oom, Drukpa Rinpoche Lama Sherab Dorje. Hij kreeg zijn volledige training, en mediteerde onder moeilijke omstandigheden in grotten van Milarepa en op de heilige plaatsen van Guru Rinpoche. Later keerde Lopön Tsechu Rinpoche terug naar Bhutan, waar hij zijn studie voltooide. Daarna reisde hij met zijn leraar naar Nepal en volbracht verschillende retraites om zijn meditatie te versterken. Ook ondernam hij pelgrimsreizen naar kloosters en heilige plaatsen in Tibet. Hij ontmoette verschillende Kagyu-, Nyingma-, Sakya- en Gelug-lama's. Toen hij 1944 in Bum Tang (Bhutan) de 16e Karmapa ontmoette, werd hij één van zijn belangrijkste leraren. Van hem ontving Lopön Tsechu de meeste lessen en transmissies van de Karma Kagyu linie.

In de jaren daarna werd Lopön Tsechu Rinpoche zeer belangrijk voor veel boeddhisten in Nepal. Hij nam de zorg op zich voor een aantal monniken- en nonnenkloosters die ten dienste staan van de plaatselijke boeddhistische bevolking, die bestaat uit Sherpa's, Tamangs, Gurung, Newari, Tsumba's, Tibetanen en Bhutanezen. Lopön Tsechu Rinpoche ondersteunde onophoudelijk de restauratie van oude stoepa's, meditatieplekken en kloosters. Ook liet hij vele 'Om Mani Peme Hoeng' gebedsmolens plaatsen.

Vanwege zijn langdurige activiteit werd Lopön Tsechu gezien als sleutelfiguur van de verschillende boeddhistische gemeenschappen in Nepal. Gedurende vele jaren ondersteunde Rinpoche de ontwikkeling van achttien veelal geïsoleerde Himalaya-gebieden in Nepal.

In 1987 bezocht hij Europa voor het eerst. Hij kwam op uitnodiging van zijn eerste westerse leerlingen en naaste vrienden, Ole & Hannah Nydahl. Sinds die tijd maakte hij grote reizen door West- en Oost-Europa, Noord- & Zuid-Amerika en Australië. Hij gaf ontelbare inwijdingen in de centra die door lama Ole Nydahl werden gesticht. Hij voltooide de bouw van een Kalachakra-stoepa in Spanje en van stoepa's in Polen, Duitsland en Oostenrijk. Lopön Tsechu Rinpoche bezocht ook veel boeddhistische centra in China, Tibet, Mongolië, Japan, Korea, Thailand, Taiwan, Sri Lanka, India en Hong Kong. De enorme kracht van zijn medegevoel wordt door vele mensen met verschillende achtergronden gevoeld en hun herinneringen bewaard. Rinpoche overleed op 10 juni 2003 in Bangkok.

Jigme Rinpoche

Lama Jigme Rinpoche is binnen de familie van de 16e Gyalwa Karmapa geboren en werd de broer van Kunzig Shamar Rinpoche. Hij onderging een intensieve opleiding van de 16e Karmapa, die hem bij zijn eerste bezoek aan het Westen daarna als zijn vertegenwoordiger achterliet. Sindsdien bestuurt Jigme Rinpoche de zetel van Karmapa in Frankrijk, het monnikenklooster Dagpo Kagyu Ling.

Naast zijn organisatorische bekwaamheid, staat hij ook bekend als een gerespecteerd lama. Veel mensen hebben dan ook profijt gehad van zijn grondige kennis en zijn inzicht van de westerse levensstijl. Veel zijn geraakt door zijn praktische wijsheid, warmte en humor.

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl werd in 1941 in Denemarken geboren. Hij is één van de weinige westerlingen die volledig gekwalificeerd is als meditatieleraar in de boeddhistische traditie van de Karma Kagyu linie. Na drie jaar van intensieve meditatie en studie begon Ole in 1972, op verzoek van de 16e Gyalwa Karmapa, boeddhistisch onderricht te geven in het Westen. Sindsdien reist hij als gevolmachtigd lama onophoudelijk de wereld rond om de transmissie van de linie over te dragen. Bijna elke dag geeft hij in een andere stad les. Met zijn diepe kennis en dynamische aanpak inspireert hij duizenden mensen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland en Azië.

Hij fascineert zijn publiek met zijn charisma en humor, en combineert een moderne aanpak met klassieke wijsheid. Hij geeft op een heldere en voor iedereen toegankelijke manier les. In zijn lessen benadrukt hij dat spiritualiteit in de praktijk toepasbaar moet zijn en stimuleert hij zelfstandigheid. Zijn spontane vreugde en politieke incorrectheid tonen de vrijheid die iedereen door de onbevreesdheid van het Grote Zegel (Mahamudra) kan bereiken.

Zijn activiteit is belangrijk voor de overdracht van het boeddhisme naar het Westen; hij heeft tot nu toe wereldwijd meer dan 650 Diamantwegcentra opgericht. Zijn vrouw Hannah reisde een groot deel van de tijd met hem mee, maar besteedde daarnaast ook veel tijd aan vertaalwerkzaamheden voor de hoogste Rinpoche's van de Karma Kagyu linie. Hannah Nydahl overleed in 2007.

Het begon allemaal in 1968 toen Ole en Hannah Nydahl op huwelijksreis gingen naar Nepal. Daar ontmoetten ze hun eerste boeddhistische leraar, Lopön Tsechu Rinpoche. Hij moedigde hun aan om de 16e Gyalwa Karmapa te ontmoeten. Karmapa had een diepgaande invloed op hun leven. Hannah en Ole Nydahl werden zijn eerste Westerse leerlingen. Hij herkende Ole als een beschermer van de Karma Kagyu linie. Tussen 1969 en 1972 studeerden Ole en Hannah onder directe leiding van de 16e Karmapa. Ze ontvingen vele essentiële inwijdingen en transmissies, zowel van Karmapa als van andere grote meditatiemeesters.

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness