Wat voor soort boeddhistisch onderricht is er?

Al meer dan 2500 jaar zijn de bevrijdende boeddhistische methoden beschikbaar. Het is een leer zonder dogma’s, vreemde goden en/of geboden en deze heeft ertoe geleid dat mensen zichzelf en anderen werkelijk kunnen helpen. Zeker vandaag de dag, met de vele zelfstandige denkers en nieuwe vormen van communicatie, is het mogelijk geworden boeddhistische lessen op een moderne en toegankelijke manier te verzamelen, te organiseren en te verspreiden. Het Diamantweg Boeddhisme kent een veelzijdig aanbod en biedt diepgaande methoden uit alle niveaus van Boeddha's leer.

Deze website richt zich op het Diamantweg-onderricht van de Karma Kagyu-school die onder spirituele leiding staat van de 17e Karmapa Trinley Thaye Dorje. Alle lessen, zowel mondeling als schriftelijk, als op video’s en via live stream-evenementen – zijn door gekwalificeerde leraren geselecteerd, bevatten praktische adviezen en zijn gericht op moderne mensen. Voor meer informatie en inhoudelijke uitleg is het mogelijk contact op te nemen met de lokale meditatiecentra. De lokale leraren hebben jarenlange ervaring met boeddhistisch onderricht en meditatie. Voel je vrij om een meditatiecentrum te bezoeken of er contact mee op te nemen!

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Reeuw, Leeuw, Utrecht, R'dam, A'dam...

16 apr tot 22 apr

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness